Museota kehittämässä

Olemme alkaneet kerätä museon kävijöiltä asiakaspalautteita heinäkuun puolivälin tienoilta alkaen. Keruuta on tarkoitus jatkaa vielä koko elokuun ajan, jotta saisimme koottua paremmin käsitystä siitä, miten kävijät kokevat museomme. Tähän mennessä vastauksia on kertynyt noin viitisenkymmentä, mutta toivomme määrän vielä kasvavan.

museo1
Kokoelmat, joihin tämä kotkakin kuuluu, saivat erityisiä kehuja

Museon kehuissa mainittiin ylivoimaisesti eniten museon kokoelmien olevan upeat. Niiden laajuutta, monipuolisuutta ja hyvää laatua kehuttiin useimmissa saamissamme vastauspapereissa. Lisäksi saimme suullisia kommentteja kyselyn aikana useampaan kertaan koskien juuri kokoelmiamme. Erityisesti mainittiin pidettyinä isot nisäkkäät. Lasten mieleen olivat etenkin erilaiset tutut eläimet ja myös mieleen painuvat erikoisuudet.

Risujen joukossa mainittiin ennen kaikkea museon olevan sekava. Näytillä olevien eläinten ja näytteiden paljous oli koettu useissa palautteissa hämmentävänä. Myös tunne kokonaisuuden puuttumisesta ja punaisen langan katoamisesta mainittiin useasti. Tietoiskuja taustoittamaan vitriineissä olevia eläimiä ja näiden elämää kaivattiin myös kipeästi entistä enemmän. Opasteita toivottiin lisäksi muilla kielillä kuin suomeksi. Muutamat kiinnittivät museolla huomionsa joidenkin kulkureittien ahtauteen -kaikkialle ei ollut helppo päästä lastenrattaiden tai pyörätuolin kanssa.

museo2
Näätä ja muut eläimet kiinnostivat etenkin lapsia

Kehittämisehdotuksissa toivottiin eri asioita laidasta laitaan. Toiveissa olivat usein mainitut paremmat opasteet sekä nykytekniikan hyödyntäminen eri tavoin näyttelyssä. Toistuvasti toivottiin myös mahdollisuutta koskettaa eläimiä sekä kuulla eri eläinten ääniä. Useampikin mainitsi toiveen, että ylimääräiset huonekalut, kuten tyhjät pöydät, siirrettäisiin pois varsinaisesta näyttelytilasta. Toiveissa oli myös väljyyttä eläinten asetteluun. Muissa kommenteissa mainittiin esimerkiksi tilan somistaminen eri keinoin, istumapenkit pitkin näyttelyä, eri teemaiset polut läpi näyttelyn, luonnonsuojeluvinkkien jakaminen ja kiertokulkua ja kokonaisuuksia hahmottavat opasteet. Paikalliset mainitsivat myös perheidensä käyvän museolla usein, joten vaihtelu näyttelyissä koettiin toivotuksi. Lapsiperheet mainitsivat myös muita useammin mahdollisuuden kokea museo kaikilla aisteilla. Äänet, tuoksut, mahdollisuus koskea ja kokeilla itse koettiin tärkeiksi.

Palveluiden kehittämisestä puhuttaessa yli puolet vastaajista kaipaili laajempaa museokauppaa. Myös sesonkikauden opastetut kierrokset saivat kannatusta, samoin kuin lastentapahtumien järjestäminen. Koululais- ja päiväkotikierroksille toivottiin jotakin ylimääräistä normaaliin museokäyntiin verrattuna. Museon toivottiin myös ottavan aktiivisempaa roolia eri järjestöjen ja liittojen tapahtumien vetäjänä. Ajatuksena oli lisätä tietoisuutta siitä, että museon kanssa on mahdollista tehdä yhteistyötä eri tavoin. Myös yhteisön aktivointi nousi esille useammassa vastauksessa.

IMG_4145
Saako mäyrää halata? Tätä ainakin toivottiin useissakin papereissa.

Monet yleisön esittämistä toiveista ovat heijastelleet niitä seikkoja, jotka olen kokenut itsekin tärkeäksi muuttaa museolla. Onkin ollut hyvä nähdä, että myös kävijät kokevat ne kehittämisen arvoisiksi asioiksi. Asiakasvastaukset ovat antaneet myös täysin uusia ajatuksia, vinkkejä ja oivalluksia, joiden avulla museon kehittämistyötä on helpompi jatkaa eteenpäin. Tiiviisti olennaisinta jatkossa tuntuisi olevan näyttelyn selkeyttäminen, näytteiden tarkempi valikointi ja esille asettelu sekä selvän kokonaisuuden rakentaminen. Tähän tähtäämmekin tulevan vuoden aikana.

Kiitos kaikille niille, jotka ovat auliisti antaneet aikaansa ja apuaan kyselyn muodossa. Apunne on ollut erittäin tärkeää! Palautekyselyyn voi käydä edelleen vastaamassa täällä.

-Annukka

Mainokset

Suuntaa elokuun lopulla museolle!

29.8. lauantaina vietetään museolla Suomen luonnon päivää.  Päivän tarkoituksena on nostaa keskiöön oma ympäristömme ja sen ainutlaatuisuus.

”Suomen luonnon päivä kiteytyy ajatukseen juhlistaa ainutlaatuista luontoamme, oivaltaa sen terveyttä ja hyvinvointia edistävä vaikutus ja vaalia sen tuomaa iloa”

-Suomen luonnon päivä -sivusto

IMG_4128Ympäri maata järjestetäänkin erilaisia teematapahtumia päivään liittyen. Tarjolla on esimerkiksi mahdollisuus tutustua luomutilan toimintaan, ilmaisia luontomuseovierailuja, seminaareja, maastoretkiä ja luontokursseja.

Meillä museo on auki talviaukioloajoista huolimatta lauantaina kello 10:00-14:00. Tuolloin voi museolla käydä tutustumassa perusnäyttelyymme. Lisäksi pidämme erityisesti lapsiperheille suunnattua tehtävärataa 10:00-12:00 ja 13:00-14:00. Päivän aikana onkin museolla mahdollista kokeilla tunnistaa tuttuja eläimiä, etsiä eksyneitä eläimiä, askarrella yhteistä metsämaisemaa ja osallistua piirustuskilpailuun.

12:00-13:00 museolla on Forssan kaupunginkirjaston järjestämä kirjailijavierailu. Tuolloin lasten tietokirjailija Eeva-Liisa Ryhänen esittelee omia kirjojaan ja vetää noin tunnin mittaisen ohjelman erityisesti lapsille suunnattuna.villi7Kun Suomen luonnon juhlistamisesta on toivuttu, kokoaa seuraava päivä museolle perinteisen sieninäyttelyn. Sunnuntaina näyttely on museolla kello 12:00-16:00. Näyttelyyn kannattaa piipahtaa päivittämään etenkin ruokasienitietouttaan, tutustumaan vaarallisiin myrkkysieniin, juttelemaan ja tapaamaan muita sieniin hurahtaneita.

Museolla kannattaa siis käydä jopa kahdesti saman viikonlopun aikana!

-Annukka

Lisätietoja tapahtumista:

Suomen luonnon päivä

Sieninäyttely

Loimalammin-Salmistonmäen suojelualue

Viime viikon perjantaina pääsin taas maastoretkelle perehtymään toiminta-alueeseemme. Olin jo aiemmin ilmaissut mielenkiintoni aluetta kohtaan aikeinani suunnata paikalle itsekseni, mutta onnekseni muu museon väki ehti saada paidanliepeestäni kiinni ennen yritystäni. Sainkin itselleni alueen hyvin tuntevan Tuomen Ailan oppaaksi ja jälkiviisaana minun on todettava, että tämä oli todellinen onni.

salmisto1
Luontopolulta löytyivät tarkat opasteet eri biotyypeistä ja niiden lajistosta

Salmistonmäen alue on Lounais-Hämeessä harvoja kasvillisuudeltaan edustavia haka-, keto- ja metsälaidunalueita. Se on luokiteltu myös valtakunnallisesti arvokkaaksi perinnebiotooppikeskittymäksi. Alueella kasvaa niin uhanalaisia, silmällä pidettäviä että huomionarvoisia kasvilajeja. Sieltä on inventoitu myös EU:n luontodirektiivin I liitteeseen kuuluvia erityisen tärkeitä luontotyyppejä.

salmisto8
Luontopolun alueella on lampaita maisemanhoitotöissä

Saavuimme alueelle lentokentän puolelta, seuraten vanhoja polku-uria. Alueelle on ilmeisimmin tehty luontopolku, mutta se on paikoin hyvin umpeenkasvanut ja osa kylteistäkin on heikommassa kunnossa. Etukäteen tuntui myös olevan mahdotonta löytää karttaa tai muuta osviittaa polun tarkemmasta sijainnista, mikä ainakin omalta osaltani vähentää tehokkaasti intoa lähteä moista etsimään itsenäisesti. Toivottavasti esimerkiksi kaupunki linkittäisi reitin omille sivuilleen luontokohteiden joukkoon, jotta useampikin kiinnostunut voisi sen löytää.

salmisto2
Me törmäsimme useampaankin lammaslaumaan

Alueella on tällä hetkellä maisemanhoitotöissä lammaslaumoja. Alueet onkin aidattu visusti, mutta aitojen yli kulkee puisia käymäsiltoja. Kiitos lampaiden, kaipailemamme reitti oli kaluttu putipuhtaaksi, eikä meidän tarvinnutkaan kahlata kainaloon ulottuvassa kasvillisuudessa.

salmisto4
Liuskalehtinen leppä ilahdutti erikoisuudellaan
salmisto5
Näkymät ylhäältä lintutornilta

Kiersimme alueen länsireunaa pitkin ja suuntasimme metsän läpi lintutornille (kartta täällä). Matkalla seurasimme luontopolun opasteita ja ihmettelin niin lampaita kuin liuskalehtistä leppääkin. Saapuessamme lintutornille oli alueella hiljaista. Näimmekin vain yksinäisen joutsenen ja yhden kurjen. Muina vuodenaikoina lajistoa voi bongailla runsaammin. Lounais-Hämeen Lintuharrastajat ry:n sivuilla on kerrottu alueen lintutietoutta laajemmin. Lintutornin luona on myös geokätkö.

salmisto7
Maisemat olivat upeita, vaikka tihkusade meitä hätyyttikin

Salmistonmäellä on kaksi esihistoriallista asuinpaikkaa. Niiden kampakeramiikkalöydöt ovat ajalta 2500-2000 eaa. Paikka onkin kiinnostava luonto-, kulttuuri- ja maisemakohde.

Hyvin kaluttua niittyä
Hyvin kaluttua niittyä
salmisto3
Lampaat olivat siistineet polkujen kasvillisuuden lyhyeksi

Maasto oli paikoitellen hyvinkin epätasaista ja matkalle mahtui myös nousuja. Ainakin tällä hetkellä maa oli myös hyvin märkää ja savista, joten ilman kumisaappaita oli paikalle turha lähteä. Pienille lapsille tai huonosti liikkuville myös saappaan imaisevat ja liukkaat mutelikot saattavat osoittautua turhan haasteellisiksi. Lampaiden laidunnustyö oli vähentänyt korkean kasvillisuuden määrää helpottaen osaltaan liikkumista.

Salmistonmäellä oli mukava retkeillä ja opin taas paljon uutta. Hissukseen saan kerrytettyä paikallistuntemustani alueen luontokohteista paremmaksi, mutta monen monituista paikkaa on vielä käymättä. Minulle saakin ehdottomasti vinkata mielenkiintoisimmista luontoretkikohteista alueella!

-Annukka